Nederlands English Kinderopvang Bimbola Rotterdam
U bent hier: Inschrijven van uw kind > Inschrijven vakantie opvang 2018

Inschrijven vakantie opvang 2018

Klantgegevens

Bent u reeds klant?
 Ja     Nee


Klantnummer:
Voorletters:
Naam:

Vakantietegoed

Kies hieronder het gewenste aantal dagen vakantietegoed (uurtarief € 7,71).

Aantal dagen:

Attentie:
De keuze voor de opname vakantiedagen dient uiterlijk 1 maand van te voren via het ouderportaal Bimbola app te zijn ingediend.

Aantal kinderen:


Voorwaarden
  • U vraagt het tegoed aan via onze website. Houdt u hierbij wel rekening met een verwerkingstijd van ongeveer 2 weken.
  • Betaling geschiedt ineens of in 2, 3 of 4 maandelijkse termijnen (afhankelijk van de hoeveelheid aangevraagde dagen)
  • U ziet het aangevraagde tegoed na verwerking in uw Bimbola app. U vraagt een opvang dag aan via de Bimbola app en betaalt deze uit uw tegoed.
  • U heeft de keuze uit de 12 weken voor deze regio geldende schoolvakanties. Zie het overzicht "Vakantieopvang 2018" of een roostervrije dag van de school van uw kind.
  • Het tegoed is geldig gedurende het lopende kalenderjaar (1 januari – 31 december). Niet opgenomen dagen vervallen per 1 januari van het volgend jaar. Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte dagen.
  • Bij opzegging van de reguliere opvang, worden de resterende maandtermijnen van een aangevraagd tegoed in 1x gefactureerd. Niet gebruikte dagen worden op verzoek gerestitueerd onder aftrek van € 25,00 administratiekosten.
  • De dagen zijn niet overdraagbaar op een ander kind.
  • Hoe zit het met de kinderopvangtoeslag? U kunt de uren verdelen over de maanden waarin de betaling plaatsvindt bij het aanvragen/wijzigen van uw kinderopvangtoeslag.

Betaalwijze

Ik betaal het bedrag ineens (2% korting).
Ik betaal in twee maandelijkse termijnen.

Ik ga akkoord met het automatisch incasseren van het bedrag op de mij aangegeven wijze.

Rekeningnummer (IBAN):
Ter name van:
Woonplaats:

Heeft u nog vragen of opmerkingen

Algemene voorwaarden
Ik ga akkoord met de algemene- en aanvullende voorwaarden van Kinderopvang Bimbola BV.
Tevens ga ik akkoord met de voorwaarden vakantiepakket 2018 van Kinderopvang Bimbola BV.Inschrijven via de website

Direct inschrijven?
Klik hieronder voor het gewenste inschrijfformulier

Vakantie opvang

Buitenschoolse opvang

Dagopvang

Tussenschoolse opvang

Direct inschrijven >>